Twitter

Całej pensji i połowy władzy

czwartek, 19 września 2013

Henryka Bochniarz na debacie Feminoteki, 18 września 2013 r.

18 września wzięłam udział w debacie pod hasłem "Całej pensji i połowy władzy" organizowanej przez Feminotekę. Podobne spotkania odbywają się we wrześniu w pięciu miastach w Polsce. Rozmawiałyśmy o równym dostępie dla kobiet i mężczyzn do edukacji, pozycji na rynku pracy, wyższych stanowisk, udziału w polityce. Jednym z tematów były przyczyny i pomysły na zasypanie luki płacowej, która według danych OECD w Polsce wynosi przeciętnie 10 proc., ale im wyższe stanowisko, tym większe różnice, sięgające nawet 23 proc.

Debatę prowadziła Joanna Piotrowska, Prezes Fundacji Feminoteka. W dyskusji wzięły udział Anna Nowakowska - Wierzchoś, historyczka oraz Agnieszka Sosińska, koordynatorka projektu. Punktem wyjścia do rozmowy był  film "Całej pensji i połowy władzy" przedstawiający losy pierwszych Polek, które pracowały jako lekarki, prawniczki, czy polityczki. Projekt "Całej pensji i połowy władzy" został zrealizowany przy wsparciu Boeing Company.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI