Twitter

Debata "Czy Unia bankowa pomoże uniknąć rozwarstwienia Unii Europejskiej?"

czwartek, 20 grudnia 2012

Debata

Na zaproszenie prof. Danuty Hübner 20 grudnia wzięłam udział w dyskusji o korzyściach i wyzwaniach związanych z uczestnictwem w unii bankowej, którą moderował uznany dziennikarz ekonomiczny, red. Robert Stanilewicz z TVN CNBC.

W debacie pod hasłem "Czy Unia bankowa pomoże uniknąć rozwarstwienia Unii Europejskiej?" wzięli udział również Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prof. dr hab. Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP, Szkoły Głównej Handlowej oraz Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Konkluzje są dość jednoznaczne. Polska nie może pozostać poza tym obszarem pogłębionej współpracy i musi być włączona w projektowanie nowych instytucji europejskich. Unia Bankowa jest zaś próbą zapobieżenia dalszej dezintegracji rynków finansowych w UE, jaka ma miejsce od ponad 4 lat, tj. od czasu początku kryzysu. Jest też logiczną konsekwencją tworzenia unii fiskalnej i walutowej, stanowiąc niejako uzupełnienie wcześniej rozpoczętych, a dotąd niedokończonych projektów. Dobrze, że Polska zaakceptowała projekt Unii Bankowej, ponieważ w naszym interesie jest przełamanie przeciągających się zjawisk kryzysowych i jak najszybszy powrót Europy na ścieżkę wzrostu.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI