Twitter

Debata liderów biznesu na temat rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

piątek, 19 marca 2010

Debata liderów biznesu na temat rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

17 marca 2010 odbyła się debata 30 polskich i międzynarodowych liderów biznesu na temat perspektyw rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. W części obrad Okrągłego Stołu wziął udział Jego Królewska Wysokość Karol, Książę Walii. Spotkanie prowadziła Henryka Bochniarz.

Debata została zorganizowana przez The Prince of Wales EU Corporate Leaders Group on Climate Change (CLG), Ambasadę Brytyjską w Warszawie, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polską Radę Biznesu oraz Klub Polskiej Rady Biznesu.

Stanowisko polskiego rządu przedstawiali pani minister Grażyna Henclewska (MG) oraz pan dyrektor Tomasz Chruszczow (MŚ), stanowisko polskiego biznesu – pani Henryka Bochniarz, a ideę oraz działania CLG – pani Sandrin Dixson-Declève, dyrektorka Programu.

W dyskusji głos zabierali m.in. przedstawiciele firm Alstom, BZ WBK, Ecotech Polska, Ergis-Eurofilms, Esperotia Investments, GdF Suez Energia Polska, Kingfisher, Kulczyk Investments, PLL LOT, Nestlé Poland, Seco/Warwick, Skanska, TESCO Poland, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, a także przedstawiciel Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Przedmiotem spotkania była wymiana opinii na temat możliwości, sukcesów i barier w transformacji polskiej gospodarki z wysoko- na niskoemisyjną. Omawiano także kwestię stanowienia polityki klimatycznej UE oraz roli polskiej administracji i polskiego biznesu w tym procesie. Dodatkowym aspektem dyskusji był fakt, że na okres polskiej prezydencji (2 połowa 2011 roku) przypadnie zapewne czas wypracowywania globalnego porozumienia klimatycznego, które ma od 2012 roku zastąpić Protokół z Kioto.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI