Twitter

Debata o gospodarce i przystąpieniu do strefy euro pod egidą Prezydenta RP

czwartek, 24 stycznia 2013

Debata „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski” na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego z udziałem Henryki Bochniarz

24 stycznia razem z byłymi ministrami gospodarki i finansów wzięłam udział w debacie pt. „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski” zorganizowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Według zapowiedzi głowy państwa jest to początek serii debat służących przygotowaniu strategii przystąpienia Polski do strefy euro.

W dyskusji moderowanej przez redaktora Jacka Żakowskiego uczestniczyłam razem z byłymi ministrami finansów i gospodarki: Jerzym Hauserem, Andrzejem Olechowskim, Jerzym Osiatyńskim, Jackiem Piechotą, Mirosławem Gronickim, Stanisławem Kluzą i Januszem Steinhoffem. Spotkanie miało na celu wypracowanie odpowiedzi na następujące pytania:

- Jak uruchomić nasze nowe czynniki rozwoju, aby Polska rosła w tempie co najmniej 4% PKB średniorocznie w perspektywie lat 2014-2025?
- Jakie przewagi konkurencyjne Polski musimy rozwijać korzystając z ekosystemu gospodarczego Europy?
- Jakie reformy są niezbędne, aby uelastycznić gospodarkę i przygotować Polskę do wejścia do strefy euro?

W swoim wystąpieniu zaznaczyłam, że budowanie konkurencyjności gospodarki trzeba zacząć od fundamentów, czyli poprawy systemu stanowienia prawa i dialogu społecznego, który od lat kuleje. Uważam, że należy położyć nacisk na wzmocnienie roli konsultacji społecznych oraz zwiększenie roli oceny skutków regulacji i kosztów regulacji w procesie stanowienia prawa. Ogromnym problemem jest też brak systemowego dialogu w relacjach między rządem i administracją publiczną a przedsiębiorcami. Filozofia relacji państwo-obywatel i państwo-przedsiębiorca powinna być oparta na chęci dialogu, a nie podejrzliwości jak jest obecnie.
Do sytuacji przedsiębiorców odniósł się także Andrzej Olechowski. Wskazał na konieczność poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, bo jak pokazują badania Banku Światowego jesteśmy w tej kategorii daleko za krajami europejskimi.

Jacek Piechota powtórzył znane hasło „Po pierwsze: gospodarka” i wskazał na konieczność zainwestowania w promocję gospodarczą oraz budowę specjalnych stref ekonomicznych, których wciąż nam brakuje.

Po wystąpieniach panelistów głos zabrał Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, który zaznaczył, że chcąc budować silną gospodarkę trzeba myśleć o rywalizacji przez współpracę i zdolność do współdziałania różnych grup dla osiągnięcia wspólnego celu.

Na zakończenie dyskusji głos zabrał prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił konieczność spełnienia przez Polskę czterech kryteriów z Maastricht, co ma służyć wzmacnianiu naszej gospodarki i gruntownemu przygotowaniu do przyjęcia europejskiej waluty. Wyjaśnił, że debata jest początkiem spotkań z wieloma środowiskami, które mają służyć znalezieniu recept na podtrzymanie konkurencyjności naszej gospodarki i wypracowaniu strategii przystąpienia Polski do strefy euro.

Do bardzo dobra wiadomość. Dialog czas zacząć.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI