Twitter

"Efektywna współpraca administracja-biznes" - warsztaty i spotkanie z udziałem trójmiejskich prezydentów

środa, 10 kwietnia 2013

Henryka Bochniarz, Wojciech Szczurek, Jacek Karnowski - warsztaty dla urzędników, Gdańsk, 9 kwietnia 2013 r.

9 kwietnia spotkałam się z przedstawicielami gdańskiej administracji, którzy uczestniczyli w warsztatach "Efektywna współpraca administracja-biznes", które zorganizowała PKPP Lewiatan. We wspólnym obiedzie na zakończenie wydarzenia wzięli udział panowie Jacek Karnowski, prezydent Sopotu  i Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Warsztaty, które odbyły się w Gdańsku, ale też kilku innych miastach Polski, to jeden z elementów projektu - "Poprawa wizerunku przedsiębiorców", który realizuje PKPP Lewiatan. Z naszych badań wynika, że 58 proc. Polaków darzy szacunkiem właścicieli dużych firm. Martwi jednak to, że na społecznej drabinie prestiżu znacznie gorzej od szefów wielkich przedsiębiorstw wypadają właściciele warsztatów, małych firm (32 proc.) i sklepów (18 proc.). A przecież oni także płacą  podatki i tworzą miejsca pracy. Aż 3/4 dochodu narodowego i 2/3 miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy!  Postanowiliśmy pokazać, jak wielki wkład w rozwój każdego z regionów i całej Polski mają przedsiębiorcy. Stąd pomysł na projekt, w ramach którego:

- Został przeprowadzony konkurs „Biznes. Dobry wybór” - W każdym województwie wyłoniono lokalnych przedsiębiorców, będących „twarzami biznesu” swojego regionu;

- Przygotowaliśmy unikalne raporty pokazujące wkład przedsiębiorców w rozwój Polski (pierwsze takie opracowanie po transformacji). W 17 raportach (jeden ogólnopolski oraz 16 wojewódzkich) wykorzystaliśmy ponad 30 tys. danych. 

- Zorganizowaliśmy kamapnię medialną pod hasłami: Miejsc pracy nie przynosi bocian. Dochód narodowy nie wypada sroce spod ogona. Inwestycje nie trafiają się jak ślepej kurze ziarno. Jej celem było pokazanie Polakom jak ważną rolę odgrywają przedsiębiorcy w życiu gospodarczym Polski, w życiu każdego z nas.

- W oparciu o wyniki konsultacji i badań oraz wnioski z okrągłego stołu administracji i biznesu opracowane zostały rekomendacje dla obu stron na temat zasad budowania efektywnej współpracy. Opracowanie zostało rozesłane do urzędów i organizacji pracodawców w całej Polsce oraz jest dostępne w wersji elektronicznej.

Obecnie, w całej Polsce, odbywają się warsztaty dla administracji samorządowej. Program spotkań obejmuje m.in. prezentację dobrych praktyk, sesję porad eksperckich oraz warsztat dotyczący specyfiki problemów lokalnych, które mogą być rozwiązywane wspólnie z biznesem. To pierwszy krok wdrażania wypracowanych rekomendacji.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI