Twitter

Jak odbudować dialog społeczny?

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Spotkanie konsultacyjne wojewódzkich komisji dialogu społecznego, 16 grudnia 2013 r. w Warszawie

16 grudnia br. w Warszawie spotkałam się z przedstawicielami Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, by rozmawiać o pomysłach na nową formułę dialogu między pracodawcami, związkami zawodowymi a rządem.

Z powodu fiaska rozmów w Komisji Trójstronnej powstają oddolne inicjatywy budowania dialogu społecznego w regionach w oparciu o istniejące Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Konfederacja Lewiatan od pewnego czasu otrzymuje sygnały z regionów, że ta formuła zyskuje na popularności i reprezentanci związków zawodowych chcą spotykać się i rozmawiać w ramach tzw. WKDS’ów.

Bardzo pozytywny przykład tego zauważyliśmy na Dolnym Śląsku – w pracach nad strategią rozwoju województwa wzięły udział wszystkie strony dialogu (łącznie ze związkowcami, mimo że wyraźnie władze związkowe namawiały do bojkotu rozmów). Być może jest to jeden ze sposobów na odbudowanie dialogu społecznego oddolnie.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w ramach projektu "Efektywność, dialog, rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI