Twitter

Jakie zagrożenia w cyberprzestrzeni są największym wyzwaniem dla biznesu i jak z nimi walczyć?

czwartek, 31 października 2013

Jakie zagrożenia w cyberprzestrzeni są największym wyzwaniem dla biznesu i jak z nimi walczyć?

Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi podczas konferencji "Zagrożenia w cyberprzestrzeni", która odbyła się 28 października w Warszawie. Moje wystąpienie dotyczyło perspektywy przedsiębiorców.

W dzisiejszych czasach niewiele firm może funkcjonować bez komputerów i dostępu do sieci. Negatywnym następstwem rozwoju technologii i Internetu jest wzrost liczby ataków cybernetycznych. Jak pokazują badania, to właśnie przedsiębiorstwa są szczególnie atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Wykradanie informacji i danych będących w ich posiadaniu, w tym pozyskiwanie przez osoby niepożądane najważniejszych tajemnic firmowych, stają się kluczowymi wyzwaniami dla przedsiębiorców. Straty z tytułu cyberprzestępczości mogą być ogromne. Utrata ważnych informacji może pociągać za sobą konsekwencje finansowe i prawne, spowodować utratę zlecenia lub klienta. W skrajnych przypadkach może skutkować zawieszeniem czy zamknięciem działalności. Duża część firm – w mniejszym lub większym stopniu – już odczuła skutki cyberprzestępczości. Inne być może odczują je w najbliższej przyszłości. Rozwój cyberprzestępczości często stawia bowiem pod znakiem zapytania dostępne zabezpieczenia firm. Niepokojące są dane z raportu Oxford Martin Commission „Now for the Long Term”, z których wynika, że 4 na 5 dużych spółek notowanych na brytyjskiej giełdzie nie jest przygotowanych na cyberataki. Przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać wagę problemu, ale nadal trudno mówić o konsekwentnej polityce bezpieczeństwa IT firm. Dlatego potrzebne są inicjatywy służące zwiększaniu świadomości i umożliwiające wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie ochrony przed zagrożeniami. Temu właśnie miała służyć październikowa konferencja.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI