Twitter

Lista Najlepszych Miejsc Pracy 2010 ogłoszona!

piątek, 2 kwietnia 2010

Lista Najlepszych Miejsc Pracy 2010 ogłoszona!

Great Place To Work Institute Polska, podczas uroczystej Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2010. W tegorocznej edycji badania wyłoniono 10 najlepszych pracodawców oraz przyznano dwa wyróżnienia specjalne.

Laureaci prestiżowej Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2010, corocznie ogłaszanej przez polski oddział Great Place to Work® Institute, wyłonieni zostali po przebadaniu spółek zatrudniających w sumie około 50 tys. pracowników. W badaniu wykorzystano autorskie wskaźniki Trust Index© oraz Culture Audit©. Pierwszy z nich mierzy poziom zaufania, dumy i koleżeństwa w miejscu pracy. W specjalnie opracowanych ankietach wypowiada się reprezentatywna próba pracowników badanego przedsiębiorstwa. Natomiast drugi ze wskaźników to ocena praktyk z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim przeprowadzona według identycznych na całym świecie kryteriów opracowanych przez Instytut. Wśród dziesięciu Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2010 znalazły się firmy, które przekroczyły minimalny próg wyników Trust Index© na poziomie 60%, wyznaczony przez Great Place to Work Institute® Europe oraz uzyskały pozytywną ocenę kultury organizacyjnej i stosowanych praktyk HR.

Partnerami badania są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI