Twitter

Nagroda Lewiatana dla Prezydenta Bronisława Komorowskiego

czwartek, 16 maja 2013

Od lewej: Witold Zieliński, Magdalena Środa, Henryka Bochniarz, Ewa Łętowska, Bronisław Komorowski, Elżbieta Bieńkowska, Danuta Hubner, Władysław Frasyniuk, Henryk Orfinger; Gala Lewiatana , 15 maja 2013 r.

Kapituła Nagród i Zarząd Konfederacji Lewiatan, podczas uroczystej gali, w Filharmonii Narodowej, nagrodzili B. Komorowskiego, W.Frasyniuka, E.Bieńkowską i E. Łętowską

Zarząd Konfederacji Lewiatan przyznał w tym roku nagrodę specjalną Panu Bronisławowi Komorowskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu działań na rzecz lepszego stanowienia prawa w Polsce, budowy dialogu i porozumienia społecznego.

W swoim programie wyborczym, Bronisław Komorowski deklarował wolę bycia prezydentem - gwarantem wspólnoty i solidarności, prezydentem, który łączy ludzi i idee, prezydentem, który wspiera obywateli w spełnianiu ich marzeń. Uważam, że Pan Prezydent z wyjątkową, jak na polityka, konsekwencją realizuje swój program wyborczy.

Podczas swojego wystąpienia Prezydent Komorowski zapowiedział, że chce bardzo konsekwentnie wspierać pozytywny klimat dla przedsiębiorczości. Wśród swoich priorytetów wymienił m.in. promowanie polskich przedsiębiorców za granicą, wspieranie rządu w działaniach deregulacyjnych. W jego ocenie kluczowe jest doskonalenie otoczenia prawnego, podatkowego i regulacyjnego dla biznesu - w tym usprawnienie sądownictwa gospodarczego. Za konieczne uznał też uproszczenie systemu podatkowego oraz uelastycznienie kodeksu pracy małych i średnich przedsiębiorstw.

Drugą statutetkę, Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za wierność sobie i wyznawanym wartościom, za odpowiedzialne prowadzenie firmy oraz za odważne angażowanie się w sprawy publiczne, otrzymał Władysław Frasyniuk, założyciel i współwłaściciel firmy FF Fracht Sp. z o.o, były działaczopozycji, były poseł. Laudację dla Władysława Frasyniuka wygłosił Witold Zieliński, wiceprezes zarządu Citi Handlowy.

Nagrodę im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości odebrała Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. Kapituła nagrodziła ją za skuteczne wdrażanie systemu racjonalnego inwestowania funduszy europejskich, dzięki którym modernizujemy Polskę i naszą gospodarkę. Laudację dla Elżbiety Bieńkowskiej odczytała prof. Danuta Hubner, posłanka Parlamentu Europejskiego. Minister Bieńkowska odbierając nagrodę powiedziała, że należy się ona całej grupie jej współpracowników. „Od sześciu lat staramy się robić swoje (...) Staramy się (...) robić to, do czego jesteśmy zobowiązani"- dodała.

Nagrodę za odważne myślenie, przyznaną przez zarząd Konfederacji Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, dostała prof. Ewa Łętowska, była Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Laudację dla Ewy Łętowskiej wygłosiła prof. Magdalena Środa.

Galę Nagród uświetnił koncert wybitnego skrzypka Shlomo Mintza z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI