Twitter

O projekcie Inwestycje Polskie z ministrem Mikołajem Budzanowskim

czwartek, 14 lutego 2013

Spotkanie z ministrem Mikołajem Budzanowskim z udziałem dr Henryki Bochniarz, 13 lutego 2013 r., PKPP Lewiatan

13 lutego w siedzibie Lewiatana odbyła się dyskusja z udziałem Ministra Mikołaja Budzanowskiego oraz Podsekretarza Stanu w MSP Pawła Tamborskiego na temat zaproponowanego przez rząd projektu Inwestycje Polskie. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy i eksperci.

PKPP Lewiatan w komentarzu i opinii na temat tzw. „drugiego expose” Premiera Donalda Tuska poparła pomysł realizacji programu Inwestycji Polskich jako jednego z istotnych elementów podtrzymania poziomu inwestycji w okresie spowolnienia gospodarczego w roku 2013. Rozstrzygającym argumentem za poparciem pomysłu była w ocenie Lewiatana konieczność szukania wszelkich sposobów pobudzania inwestycji. Do tej pory brakowało jednak szczegółów projektu.

Podczas spotkania w siedzibie Lewiatana ministrowie zaprezentowali założenia nowego rządowego projektu. Inwestycje Polskie to narzędzie finansowe, które wesprze długofalowe i rentowne projekty infrastrukturalne (energetyczne, gazowe, morskie, kolejowe, drogowe, samorządowe, przemysłowe i telekomunikacyjne).

Minister skarbu wyjaśnił zasady, na jakich prywatni przedsiębiorcy będą mogli starać się o kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego i współfinansowanie projektów w spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe. Zaznaczył jednak, że strategia zarządzania projektem zakłada, że państwo będzie zawsze partnerem mniejszościowym, natomiast główne ryzyko inwestycyjne spocznie na inwestorach prywatnych. Z opinii wyrażanych przez obecnych na spotkaniu przedsiębiorców wynikało, że zainteresowanie udziałem w programie rządowym będzie znaczące.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI