Twitter

Relacja z debaty w Białymstoku „Głos Biznesu. Różnorodność procentuje!”

czwartek, 18 kwietnia 2013

Henryka Bochniarz pod czas debaty Różnorodność procentuje, Białystok, 15 kwietnia 2013 r.

Chwilę po rozpoczęciu kolejnej debaty regionalnej Diversity Index, która odbyła się 15 kwietnia w Białymstoku – można było już mówić o sukcesie, na pewno tym frekwencyjnym. Po raz kolejny zabrakło miejsc siedzących.

Podczas białostockiej debaty Diversity Index „Głos Biznesu. Różnorodność procentuje” dobrymi praktykami podzieliły się osoby korzystające na co dzień z mechanizmów efektywnego zarządzania różnorodnością i dostrzegające wymierne korzyści biznesowe wynikające z ich stosowania, m.in. Grzegorz Baczewski – Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Dariusz Gosk – Prezes Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Agnieszka Sznajder, ekspertka projektu Diversity Index. Debatę otworzyła Renata Przygocka, Zastępczyni Prezydenta Miasta Białegostoku i Wojciech Winogrodzki, Prezes Zarządu PZP Lewiatan w Białymstoku. Moje wystąpienie dotyczyło różnorodności w kontekście społeczno-kulturowo-gospodarczym. Spotkanie poprowadziła Dorota Warakomska, dziennikarka, pisarka i rzeczniczka prasowa Kongresu Kobiet.

Różnorodność płci

Dziś nie powinniśmy dyskutować już o tym, czy różnorodność jest komukolwiek potrzebna, tylko o tym, jak tę różnorodność najlepiej wykorzystać. Wszędzie tam, gdzie różnorodność myślenia i doświadczeń jest brana pod uwagę, struktury zatrudnienia są bardziej efektywne. Potwierdzają to badania. Niestety statystyki, zwłaszcza te pokazujące obecność kobiet na wysokich stanowiskach w biznesie i polityce nie napawają optymizmem. Tylko 12 proc. dużych spółek ma w swoich zarządach kobiety. Jedynie 5 na 100 prezesów spółek giełdowych to kobiety. Wśród burmistrzów, prezydentów miast czy wójtów kobiet jest zaledwie 9 proc. W aż 57 polskich gminach - w radach i w organach wykonawczych - nie ma ani jednej kobiety. Te wyniki są niepokojące także w świetle słów Grzegorza Baczewskiego z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: - W 2035 roku będzie nas o 2,1 mln mniej. Na 100 osób w wieku produkcyjnym, 47 osób będzie w wieku poprodukcyjnym (w 2011 roku wskaźnik ten wynosił 27 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym). Będzie to rewolucja na rynku pracy, w wyniku której polscy pracodawcy nie będą mogli sobie pozwolić na niewykorzystanie potencjału żadnego zdolnego do pracy pracownika.

Pracownicy niepełnosprawni

W Polsce jest 3,5 mln osób niepełnosprawnych, z czego aż 2,9 mln jest biernych zawodowo. – W naszym kraju zaledwie 14% niepełnosprawnych pracuje. Średnia w Unii Europejskiej to ponad 50% - zauważył Dariusz Gosk, Prezes Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Doskonałym przykładem, że nie ma powodu, by procent aktywnych zawodowo niepełnosprawnych nie był większy są doświadczenia Anny Szmigiel, menadżerki projektów, przedstawicielki firm Great Place to Work i Idea Managment: - Całe życie musimy walczyć ze stereotypem, że osoby niepełnosprawne są gorzej wykształcone – przyznała. – Sama jestem osobą niepełnosprawną. Mam protezę ręki. Proszę mi wierzyć, że jedyną rzeczą, która sprawia mi w biurze większą trudność, jest bindowanie. Nic więcej. – powiedziała, wywołując oklaski wśród uczestników spotkania.
Debaty o różnorodności są potrzebme

- Najczęściej dyskryminacji w Polsce doświadczamy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną, a nie z powodu odmiennego stylu pracy czy sposobu osiągania wymiernych wyników biznesowych – powiedziała Agnieszka Sznajder, ekspertka Diversity Index, powołując się na badania przeprowadzone w ramach projektu. – 74% firm przyznaje, że nie podejmuje działań związanych z zarządzaniem różnorodnością. 67% firm uważa, że możliwość pogodzenia sfery zawodowej i prywatnej wpływa na wynik finansowy firmy. Jednocześnie 88% pracodawców twierdzi, że osoby pracujące w ich firmie nie mają trudności z pogodzeniem sfery prywatnej i zawodowej. Perspektywa drugiej strony jest jednak odmienna. Wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia – zakończyła.

Kolejne debaty regionalne już wkrótce. 26 kwietnia spotkamy się w Szczecinie, 22 maja w Kielcach, a 24 maja w Zielonej Górze.

Informacje o projekcie

Diversity Index to innowacyjny projekt będący kontynuacją i rozszerzeniem zaangażowania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w obszar promowania równych szans w miejscu pracy. Realizowany jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Innowacji SA z Wrocławia. Głównym tematem projektu jest zarządzanie różnorodnością, czyli nowoczesne podejście do właściwego wykorzystywania potencjału pracowników oparte na dostrzeganiu i docenianiu różnorodnych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, predyspozycji, stylów pracy – krótko mówiąc – różnic (i podobieństw) tkwiących w ludziach, a wynikających z ich płci, wieku, (nie)pełnosprawności, rasy, pochodzenia etnicznego, itp.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI