Twitter

Spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet z Premierem Donaldem Tuskiem

sobota, 9 marca 2013

Henryka Bochniarz i premier Donald Tusk, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 8 marca 2013 r.

W Dniu Kobiet o sprawach ważnych nie tylko z punktu widzenia kobiet, rozmawiałyśmy z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet w Kancelarii Premiera służyło m.in. przekazaniu postulatów dotyczących sytuacji na rynku pracy, rozsądnego wydatkowania funduszy unijnych czy konieczności rozpoczęcia szerokiej kampanii edukacyjnej o korzyściach i kosztach przystąpienia Polski do strefy euro.

Premier zobowiązał się do przeanalizowania naszych propozycji i dalszych rozmów nad możliwościami realizacji postulatów. Kolejne spotkanie ma się odbyć jeszcze przed rozpoczęciem podróży premiera po Polsce.

Donald Tusk przyjął także zaproszenie do wzięcia udziału w V Kongresie Kobiet, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca w Warszawie.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI