Twitter

Szczyt Klimatyczny COP19: Biznes oczekuje odważnych decyzji

piątek, 22 listopada 2013

Henryka Bochniarz podczas COP 19 w Warszawie, 22 listopada 2013 r.

Biznes potrzebuje jasności i przewidywalności co do ram nowego porozumienia 2015 i jego zastosowania w praktyce. Powinniśmy podjąć śmiałe działania, aby wzmocnić prawdziwą współpracę na rzecz klimatu i uzyskać widoczny na całym świecie efekt - to przesłanie biznesu, które zaprezentowałam podczas zamknięcia Szczytu Klimatycznego COP19.

Przedsiębiorcy uważają, że kwestia zmian klimatycznych wymaga podjęcia pilnych i zdecydowanych kroków. Już teraz na całym świecie inicjują działania na rzecz ochrony środowiska we własnym zakresie bądź poprzez współpracę z sektorem publicznym. Wiele firm redukuje swoje emisje oraz wykorzystuje okazje, aby rozwijać i wykorzystywać nowe technologie, procesy, produkty i usługi, które zmniejszają emisje gazów cieplarnianych oraz dostosowują świat do zmian klimatycznych. Dzięki takim przedsięwzięciom, biznes odgrywa kluczową rolę w rozwoju i rozpowszechnianiu istniejących już i nowych technologii. Niemniej jednak, należy zrobić o wiele więcej.

Biznes ma nadzieję, że spotkanie w Warszawie pomogło stworzyć mapę globalnego porozumienia bazującą na różnych mechanizmach, które będą współdziałać z rynkiem, tworzyć możliwości dla handlu i pobudzenia zrównoważonego rozwoju, rozwinęło działania Green Climate Fund i mechanizmów technologicznych w ramach UNFCCC oraz polepszyło współpracę biznesu i przemysłu szczególnie w kwestiach technologii, finansów i instytucjonalnych.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI