Twitter

Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei pod koniec września w Sopocie

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Europejskie  Forum Nowych Idei 2013

Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? To hasła EFNI 2013, międzynarodowego kongresu środowisk biznesowych, organizowanego przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot, instytucjami oraz partnerami biznesowymi, które odbędzie się między 25 a 27 września br. w Sopocie.

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, EFNI zgromadzi czołowych przedstawicieli świata biznesu, administracji państwowych, środowisk kulturalnych i naukowych z Polski i ze świata. W tym roku hasłem przewodnim Forum jest „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu”. Patronat honorowy nad Forum objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej, a także Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Choć Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest dopiero od 2011 roku, jest już traktowane przez wielu liderów europejskiej opinii publicznej jako jedno z najciekawszych tego rodzaju wydarzeń w Europie. Pod koniec września br. do Sopotu przyjedzie ponad 1100 gości z Europy i z innych kontynentów.

Przedłużające się kryzysy zadłużenia i zaufania, gospodarczy, społeczny i polityczny sprawiają, że Europa potrzebuje nowych scenariuszy swojej przyszłości. Dlatego też na tegorocznym EFNI chcemy szukać odpowiedzi na pytanie: Co dalej, Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Tegoroczne Forum jest bardziej ukierunkowane na problemy europejskiej gospodarki. Co dokładnie trzeba zrobić dla podniesienia jej konkurencyjności? Dlaczego Europa nie wygrywa światowych rankingów innowacyjności? Gdzie konkretnie przedsiębiorstwa napotykają największe regulacyjne bariery dla swojego rozwoju? – oto pytania, jakie organizatorzy postawią panelistom i uczestnikom.

Pozycja Europy na międzynarodowej scenie powoli zaczyna się marginalizować. Tracimy nasz autorytet i podziw reszty świata, zrodzony z sukcesu bezprecedensowego eksperymentu polityczno-ekonomicznego, którym jest Unia Europejska. Jedyny sposób na odwrócenie tego trendu to „wymyślenie” Europy na nowo. Musimy zdecydować, jaką rolę chcemy pełnić w nowym globalnym porządku, zdefiniować nasze interesy i obowiązki, zrównoważyć aspiracje i możliwości działania. I temu właśnie służy Europejskie Forum Nowych Idei. Stanowi ono istotny wkład Lewiatana i naszych Partnerów w debatę o europejskiej przyszłości.

Europejskie Forum Nowych Idei to także okazja do promocji Polski na arenie międzynarodowej, a dla polskich przedsiębiorców - miejsce budowania dialogu z międzynarodowym biznesem, intelektualistami oraz przywódcami politycznymi.

Program EFNI 2013
Główną oś programu EFNI 2013 stanowić będą trzy sesje plenarne: „Jak wyleczyć Stary Kontynent? Idee i wartości dla przezwyciężenia kryzysu”, „Gospodarcza architektura nowej Europy. Jak sprawić, by instytucje, zarządzanie i regulacje sprzyjały rozwojowi?” oraz „Nowe technologie a demokracja, społeczeństwo i rynek”. Każda z tych sesji wyznaczy następnie kierunek bardziej szczegółowych paneli dyskusyjnych.

Na mieszkańców Trójmiasta tradycyjnie czekają Zatoki Dialogu, podczas których będą mogli skonfrontować swoje poglądy z wybitnymi prelegentami Forum.

W tym roku w programie Forum pojawią się także nowe formy, a wśród nich Spory nocnych marków – późnowieczorne, nieformalne debaty z udziałem panelistów EFNI, premiery raportów przygotowanych specjalnie na Forum, promocje książek panelistów EFNI oraz tematyczne debaty śniadaniowe i obiadowe.

Wśród wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Forum Nowych Idei planujemy również: Konkordię – jedną z największych w Polsce konferencji organizacji pozarządowych na temat ich współpracy z biznesem, posiedzenie Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz galę finałową konkursu Wizjonerzy 2013, podczas której zostaną przyznane nagrody menedżerom wyróżnionym za odważne decyzje biznesowe.

Wybitni paneliści
Jak co roku, wśród panelistów Europejskiego Forum Nowych Idei znajdzie się ponad 100 znakomitych postaci świata biznesu, polityki, nauki i kultury. Swój udział potwierdzili już m.in. Benjamin Barber – jeden z najwybitniejszych amerykańskich politologów, Prezydent Interdependence Movement, Joschka Fischer – niemiecki polityk wyróżniony w 2002 r. przez „Gazetę Wyborczą” tytułem Człowieka Roku, Sylvie Kauffmann – dyrektor wydawniczy jednego z najbardziej opiniotwórczych dzienników francuskich „Le Monde”, Ivan Krastev – bułgarski politolog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli politycznych, Henri Malosse – przewodniczący Grupy Pracodawców EKES, ciała doradczego Unii Europejskiej, Emma Marcegaglia – nowa prezydent BUSINESSEUROPE, największego europejskiego stowarzyszenia przedsiębiorców i pracodawców, Mario Monti - były premier, a także dożywotni senator Republiki Włoskiej, Tomáš Sedláček – były doradca ekonomiczny prezydenta Havla, Główny Ekonomista Československá Obchodní Banka, Guy Sorman – jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów europejskich, publikujący między innymi na łamach „Le Figaro” i „Wall Street Journal” oraz José Ignacio Torreblanca – jeden z najciekawszych młodych analityków politycznych Europy.

Na liście panelistów i gości z Polski są m.in. Marek Belka, Edwin Bendyk, Jan Krzysztof Bielecki, Elżbieta Bieńkowska, Zbigniew Bochniarz, Michał Boni, Juliusz Braun, Jerzy Buzek, Andrzej Godlewski, Danuta Hübner, Andrzej Klesyk, Lena Kolarska-Bobińska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jacek Krawczyk, Jacek Krawiec, Radosław Markowski, Jacek Męcina, Marcin Piasecki, Jacek Protasiewicz, Karolina Wigura i Maciej Witucki.

Europejskie Forum Nowych Idei to jedno z nielicznych miejsc w Europie, w którym w jednym czasie można spotkać tak znamienite grono ekspertów.

Rekomendacje EFNI
Jednym z założeń Europejskiego Forum Nowych Idei jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dla problemów nękających Europę. Dlatego każde EFNI kończy się podpisaniem Deklaracji Sopockiej, której rozwinięcie stanowią Rekomendacje, przesyłane następnie do władz Unii Europejskiej oraz państw członkowskich, instytucji i mediów. Jakie wnioski znajdą się w Deklaracji złożonej 27 września 2013 roku? W jakim stopniu wpłyną one na kondycję i sytuację w Europie? Te pytania są jeszcze przed nami.

Partnerami strategiczmnymi EFNI 2013 są PZU, Orange i Orlen.

Więcej informacji na www.efni.pl

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI