Twitter

VII Kongres Kobiet za nami

poniedziałek, 14 września 2015

VII Kongres Kobiet za nami

Ponad siedem tysięcy zarejestrowanych kobiet (i mężczyzn) z całej Polski, dziesiątki paneli, warsztatów i debat m.in. o roli kobiet w gospodarce i życiu społecznym.  11-12 września na warszawskim Torwarze odbył się ogólnopolski Kongres Kobiet pod hasłem „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?“. Wydarzenie otworzyły Henryka Bochniarz i Magdalena Środa, współtwórczynie inicjatywy. Gościem specjalnym była premier Ewa Kopacz.

Szefowa rządu w swoim wystąpieniu podczas otwarcia Kongresu podkreśliła jego zasługi dla wyrównywania praw w życiu społeczno-politycznym polskich kobiet. Przypomniała, że wprowadzenie kwot na listach wyborczych to dokonanie Kongresu i podziękowała jego organizatorkom za pracę na rzecz sprawiedliwej Polski i poprawy sytuacji Polek. Krótkie przemówienie wygłosiła także marszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Tegoroczny kongres był tradycyjnie poświęcony tematom ważnym z punktu widzenia kobiet – od kwestii społecznych, przez gospodarcze aż po światopoglądowe. Panel otwierający pt. „Świat, Europa, Polska 2015“ prowadziła Henryka Bochniarz, prezentując uczestniczkom najważniejsze światowe megatrendy w obszarze polityki, gospodarki i rynku pracy. Debaty odbywały się w podziale na centra tematyczne. W ramach Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji odbył się panel „Girl Power: partnerstwo 50/50, czyli o kobietach i mężczyznach“ zorganizowany przez ekspertki Konfederacji Lewiatan. Po raz pierwszy na Kongresie pojawiła się także oferta dedykowana młodemu pokoleniu kobiet.

Opiekunkami i uczestniczkami kongresowych sesji były m.in.: ministra Małgorzata Fuszara, prof. Monika Płatek, prof. Magdalena Środa, prof. Ewa Łętowska, Barbara Labuda, wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, a także ministry: Małgorzata Omilanowska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Lena Kolarska-Bobińska.    

Jak co roku zostały przyznane wyróznienia osobom działającym na rzecz kobiet. Nagrodę Różnorodności Kongresu Kobiet otrzymał premier Jerzy Buzek, natomiast laureatką Nagrody VII Kongresu Kobiet  została jego bardzo zaangażowana działaczka, Agnieszka Graff. Nagrodzona przedstawiła listę kilkunastu postulatów, które Kongres skieruje do prezydenta, pani premier i parlamentarzystów.

Wśród postulatów VII Kongresu Kobiet znalazły się m.in.: wprowadzenie kwot w biznesie jako elementu przejrzystych mechanizmów awansu w firmach (w pierwszej kolejności w spółkach Skarbu Państwa); promowanie aktywnego ojcostwa poprzez wydłużenie urlopów ojcowskich do dwóch miesięcy; radykalne zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, finansowanych z budżetu państwa; uznanie wartości bezpłatnej pracy kobiet w sferze domowej (prace opiekuńcze) – zrównanie ich uprawnień i świadczeń z tymi, jakie przysługują w sferze płatnej pracy zawodowej. Pełna lista dostępna na stronie www.kongreskobiet.pl.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI