Twitter

Wizyta w Brukseli

wtorek, 7 grudnia 2010

2 i 3 grudnia Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan przebywała w Brukseli. Uczestniczyła w spotkaniach Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE i z przedstawicielami ambasady RP przy Unii Europejskiej. Przedstawiciele europejskich przedsiębiorców z BUSINESSEUROPE spotkali się z Michelem Barnierem, komisarzem ds. Wspólnego Rynku i Usług, Ollim Rehnem, komisarzem ds. gospodarczych i walutowych oraz Stevenem Vanackerem, wicepremierem Belgii, obecnie sprawującej rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej. Głównym tematem obrad były inicjatywy Komisji Europejskiej oraz prezydencji belgijskiej dotyczące wzmocnienia wspólnego rynku, w tym zwłaszcza negocjowanego obecnie porozumienia ws. reżimu językowego dla patentu UE, oraz budowa systemu zarządzania gospodarczego w UE, w tym rozwój instrumentów zarządzania kryzysowego w strefie euro. Dyskusja dotyczyła także polityki konkurencji i wyzwań, jakie stawia ona przed państwami Unii oraz oczekiwań biznesu wobec G20 w sprawach zapewnienia uczciwej konkurencji w ramach światowego handlu.

Prezydent PKPP Lewiatan spotkała się w Brukseli również z Karoliną Ostrzyniewską, radcą-ministrem, Małgorzatą Miką-Bryską, radcą-ministrem oraz Grzegorzem Radziejewskim, radcą ambasady RP przy Unii Europejskiej. Podczas spotkania rozmawiano o roli i zadaniach przedstawicieli polskich przedsiębiorców podczas polskiej prezydencji w UE. Prezydent PKPP Lewiatan przekazała przedstawicielom ambasady postulaty polskiego biznesu w obszarach wspólnego rynku, polityki klimatycznej, polityki spójności oraz europejskiego rynku pracy. Rozmawiano również o działaniach komunikacyjnych i wydarzeniach z udziałem PKPP Lewiatan podczas polskiej prezydencji, takich jak choćby Tripartite Social Summit, rada prezydentów BUSINESSEUROPE, Europejski Kongres Kobiet oraz Europejskie Forum Nowych Idei.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI