Twitter

Henryka Bochniarz na wydarzeniu EKES-u w trakcie EFNI

czwartek, 28 września 2017

Okrągły stół EKES

Czy era wolnego handlu przeminęła? Jak polityka Trumpa wpływa na handel transatlantycki i czy Brexit zaważy na relacjach handlowych UK i UE?

Podczas dyskusji partnerów społecznych na EFNI 2017 Jan Cieński, redaktor politico.eu, rozmawiał z gośćmi tematy globalne jak i wewnętrzne kwestie zabezpieczenia interesów UE i dialogu z partnerami społecznymi.

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, zauważyła że, wolny handel jest szansą dla wszystkich podmiotów biznesowych. To czego Unia Europejska nie powinna lekceważyć to wzrost i potencjalne zagrożenie ze struny Chin i biznesu chińskiego, co niesie za sobą konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji.

Pomimo  tego, że sceptycy zastanawiają się czy era wolnego handlu skończyła się bezpowrotnie Marcus J. Beyrer, Dyrektor Generalny BusinessEurope zauważa konieczność zapewnienia Europy otwartej na świat i spełniającej oczekiwania Światowej Organizacji Handlu - a do tego potrzebne jest stworzenie odpowiednich instrumentów obronnych oraz w szczególności dopasowanie ceł na produkty rolne.

Shigeo Matsutomi,  Ambasador Japonii w Polsce stwierdził, że polityka Donalda Trumpa nie stanowi zagrożenia dla wymiany dóbr i usług z Japonią. Handel EU z Japonią ciągle jeszcze zmaga się z koniecznością wystandaryzowania barier pozacelnych.

Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym podkreślał, że tak jak w przypadku negocjacji na temat TTIP dobra komunikacja z grupami pracodawców jest niezwykle ważna i powinna zostać standardem.

Liina Carr z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dodała, że w kręgach związków często przewija się kwestia wolnego handlu, ale przede wszystkim koncepcji sprawiedliwego handlu. Dodała, że oczekuje handlu, który nie stanowi zagrożenia dla miejsc pracy oraz środowiska. Podkreśla, że ważne jest zabezpieczenie ze strony odpowiedniego funduszu, który pomoże krajom dopasować swój rynek i miejsca pracy do nowej sytuacji. Podkreśliła również konieczność odseparowania negocjacji umów handlowych i inwestycyjnych.

Johnatan Peer, członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego podkreślał, że społeczne konsekwencje wolnego handlu nie są jeszcze odpowiednio rozpoznane. Istnieje wyraźna potrzeba szerszego informowania społeczeństwa, w przeciwnym przypadku społeczeństwo reaguje strachem, tak jak w przypadku CETA.

Dan Castello, Ambasador Kanady w Unii Europejskiej podkreślał konieczność istnienia w umowach zabezpieczenia podstawowych interesów krajów oraz konieczność zdobywania mandatów społecznych przy negocjacjach umów. Podkreśla również konieczność negocjacji umów wielostronnych z aktorami globalnymi takimi jak WTO czy OECD.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI