Twitter

Henryka Bochniarz z Henrykiem Kowalczykiem o walce ze smogiem i gospodarce o obiegu zamkniętym

czwartek, 22 lutego 2018

Bochniarz i Kowalczyk

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się 22 lutego z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem środowiska, z którym rozmawiała m.in. o współpracy przy organizacji globalnej konferencji poświęconej zmianom klimatu - COP24, gospodarce odpadami i ochronie powietrza.

Rozmowy dotyczyły wzajemnej współpracy przy organizacji w tym roku w Polsce najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej: 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

W czasie rozmowy mówiono także o gospodarce odpadami (w szczególności odpadami opakowaniami) w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), ochronie powietrza, smogu, czy ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W spotkaniu uczestniczyli również Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan i Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI