Twitter

Henryka Bochniarz z Łukaszem Szumowskim, ministrem zdrowia o przedsiębiorstwach medycznych

wtorek, 27 lutego 2018

Bochniarz i Szumowski

W czasie spotkania, 26 lutego br., prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryki Bochniarz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim rozmawiano o roli dialogu społecznego, rozwoju branży farmaceutycznej oraz działaniach dających szanse funkcjonowania prywatnych i publicznych placówek medycznych na równych zasadach.
 

- Najważniejsze dla sektora ochrony zdrowia w Polsce jest równe traktowanie wszystkich podmiotów (zarówno prywatnych, jak i państwowych), co zadeklarował pan minister na ostatnim posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Wszelkie zmiany powinny się dokonywać jedynie przy zachowaniu dialogu z interesariuszami, takimi jak organizacje pracodawców - powiedziała Henryka Bochniarz.

W spotkaniu uczestniczył również Grzegorz Baczewski, z-ca dyrektora generalnego Lewiatana oraz dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI