Twitter

Kongres Rady Podatkowej: wkrótce nowa Ordynacja

wtorek, 9 kwietnia 2019

Kongres Rady Podatkowej: wkrótce nowa Ordynacja

- W ubiegłym roku luka podatkowa VAT w Polsce wyniosła 1,1 proc. PKB, wobec 1,4 proc. w 2017 roku. Przez wiele lat dochody z VAT oscylowały wokół 120 mld zł. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań ograniczających wyłudzenia podatku, dobrej koniunkturze w gospodarce, wzrosły w 2018 roku do 175 mld zł. Wkrótce pod obrady rządu trafi nowa Ordynacja podatkowa. Trwają też prace nad prostym PIT-em i zunifikowanym podatkiem od biznesu - powiedział Filip Świtała, wiceminister finansów, na III Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. enryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, otwierając Kongres Rady Podatkowej, powiedziała, że przedsiębiorcy od lat wskazują, że nieprzyjazne, niejasne, skomplikowane podatki, są jedną z głównych barier prowadzenia działalności gospodarczej. - Cieszymy się, że ministerstwo finansów jest otwarte na uwagi i opinie przedsiębiorców. Nie we wszystkich sprawach się zgadzamy. Ale rozmawiamy nawet o najtrudniejszych kwestiach. Czasami udaje nam się przekonać urzędników do naszych racji, innym razem to ministerstwo przekonuje nas - dodała szefowa Lewiatana. Filip Świtała zapewnił, że intencją resortu finansów jest, aby system podatkowy był stabilny, podatki bez zakłóceń wpływały do budżetu, a przedsiębiorcy nie spotykali się z nieuczciwą konkurencją podatkową. Wiceminister zapowiedział, że wkrótce pod obrady rządu trafi nowa Ordynacja podatkowa. Ma inaczej ułożyć relacje między podatnikami i Krajową Administracją Skarbową. W planach są również inne rozwiązania, które na razie nie przybrały jeszcze kształtu legislacyjnego. Chodzi o tzw. prosty PIT oraz zunifikowany podatek dochodowy od biznesu. Intencją jest wydzielenie przepisów dla tych osób, które dochody osiągają z pracy i nie prowadzą działalności gospodarczej. Rozliczanie dochodów ma być jasne i proste. Tak samo zostaną wydzielone wszystkie regulacje dotyczące działalności gospodarczej. Filip Świtała poinformował, że w ubiegłym roku luka VAT wyniosła 1,1 proc. PKB, wobec 1,4 proc. w 2017 roku. Dochody z VAT wzrosły do 175 mld zł. Wcześniej przez wiele lat nie mogły przebić bariery 120 mld zł. Wyższe były także wpływy z CIT i osiągnęły prawie 45 mld zł. Jeszcze do niedawna wynosiły ok. 30 mld zł. W pierwszym dniu Kongresu Rady Podatkowej odbyło się kilka paneli, poświęconych m.in. raportowaniu schematów podatkowych, czy współdziałaniu przedsiębiorców z Krajową Administracją Skarbową. W wydarzeniach uczestniczyło prawie 200 prawników, doradców podatkowych, przedsiębiorców. Patronem Kongresu Rady Podatkowej było Ministerstwo Finansów, zaś partnerami strategicznymi kancelaria Ożóg Tomczykowski, MDDP i KPMG. Patronat medialny objęli Wolters Kluwer, Przegląd Podatkowy i Prawo.pl. Konfederacja Lewiatan
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI