Twitter

"Relaunching Europe Bottom-Up" czyli jak uchodźcy mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

środa, 7 czerwca 2017

Prelegenci Konferencji Relaunching Europe Bottom-Up

7 czerwca br. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan wzięła udział w konferencji „Relaunching Europe Bottom-Up” („Oddolne odnawianie Europy”) w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku gdzie mówiła o kluczowej dla efektywnej integracji uchodźców roli dialogu społecznego na poziomie lokalnych społeczności i regionów.

„Prawdziwa integracja uchodźców jest niebywale istotna zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. W Europie zaczyna brakować rąk do pracy i tę przestrzeń mogą naturalnie wypełnić właśnie uchodźcy i ich rodziny. Powinniśmy zacząć o tym rozmawiać w ramach lokalnego dialogu społecznego, ale proces ten nie może się odbywać bez zaangażowania administracji państwowej”, powiedziała Henryka Bochniarz.

Do Gdańska przybyło 350 przedstawicieli samorządów lokalnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i regionów Europy. Rozmowy dotyczyły m.in. strategii politycznej na rzecz solidarności oraz decentralizacji procesu relokacji uchodźców i migrantów pomiędzy samorządy i regiony Unii Europejskiej.

Organizatorem konferencji był Europejski Uniwersytet Viadrina przy patronacie miasta Gdańska. Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska, otwierając wydarzenie powiedział, że „Polska powinna przyjąć uchodźców nie tylko z politycznego, ale także moralnego punktu widzenia”. Prof. Gesine Schwan, była rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina podkreśliła, że „dyskursy państw członkowskich zradykalizowały się i skierowały przeciwko solidarności. A bez solidarności UE ani się nie odnowi, ani nie przetrwa.” Z kolei Maria João Rodrigues, poseł Parlamentu Europejskiego mówiła o konieczności współpracy miast i regionów z instytucjami europejskimi, które powinny koordynować ten proces.

Celem wydarzenia jest przekształcenie tak zwanego “kryzysu migracyjnego” w inkluzyjną europejską inicjatywę na rzecz zrównoważonego wzrostu i rozwoju. Powinien to być wyrazisty sygnał dla społeczeństw UE na rzecz solidarności oraz konieczności regionalizacji procesu relokacji uchodźców i migrantów, w oparciu o wielostronny proces łączący reprezentantów polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI