Twitter

To już 10 lat EFNI!

piątek, 22 października 2021

To już 10 lat EFNI!

Głównymi tematami tegorocznego wydarzenia były: odbudowa Europy po kryzysie pandemii, Europejski Zielony Ład, rozwój cyfryzacji i rola Trójkąta Weimarskiego 30 lat po jego powołaniu. Organizatorem konferencji jest Konfederacja Lewiatan przy współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot. Gości EFNI powitali Henryka Bochniarz, Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, Julien Ducarroz, prezes zarządu Orange Polska i Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Jerzy Buzek powiedział, że wielkim wyzwaniem przed którym teraz stoimy jest wprowadzenie w życie Europejskiego Zielonego Ładu. - Mamy już dobry program, mamy pieniądze na jego realizację. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze do tej wizji przekonać Polki i Polaków oraz Europejczyków - stwierdził Jerzy Buzek. Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope przekonywał, że Europa powoli wychodzi z kryzysu, ale robi to wolniej niż inne części świata. - Trzeba dbać o integrację europejską, bo nie jest dana raz na zawsze, ale także jednolity rynek i praworządność - powiedział. Gość specjalny gali otwarcia Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Zielonego Ładu podkreślił, że Europa chce być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. - Polska ze swoim potencjałem gospodarczym, szybkim wzrostem, niskim bezrobociem również powinna aktywnie uczestniczyć w zielonej rewolucji - dodał. Podczas gali wręczono nagrodę za odważne myślenie przyznawaną przez zarząd Lewiatana i Fundację im. Barbary Skargi. Otrzymał ją Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, dziekan wydziału prawa Uniwersytetu SWPS. Laudację wygłosiła Henryka Bochniarz. Dziękując za nagrodę laureat powiedział, że obecnie wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość jest obrona za wszelką cenę członkostwa Polski w UE oraz wspieranie tych wszystkich, którzy walczą o praworządność, prawa człowieka i różnorodność. Film podsumowujący 10 lat EFNI: https://www.youtube.com/watch?v=OB22MOWcQ2M
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI