Twitter

Z delegacją BusinessEurope z wizytą u Prezydenta i minister J. Emilewicz

sobota, 25 maja 2019

Z delegacją BusinessEurope z wizytą u Prezydenta i minister J. Emilewicz

Wizyta odbyła się w ramach tzw. „Tour des Capitales", inicjatywy BusinessEurope, której celem jest zachęcenie Europejczyków do udziału w wyborach do parlamentu europejskiego oraz przedstawienie postulatów biznesu na jego kolejną, pięcioletnią kadencję.

Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta, prezydent Gattaz podkreślił, że państwa europejskie muszą dziś stawić czoła wyzwaniom skupionym przede wszystkim wokół obszarów klimatu, demografii i migracji, a także zdrowia. Biznes, jego zdaniem, może pomagać władzom publicznym w rozwiązywaniu kluczowych problemów. Podkreślił również, że bliska współpraca różnych podmiotów i instytucji z poziomu UE pozwoli europejskiej gospodarce skutecznie konkurować na światowym rynku. Prezydent Andrzej Duda zauważył z kolei, że Europa powinna szukać własnej drogi rozwoju ekonomicznego, w której szczególną rolę będą odgrywać zwłaszcza badania i rozwój, innowacje oraz małe i średnie firmy, w tym start-upy.

 

Podobnym zagadnieniom poświęcone było także spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Minister Jadwiga Emilewicz, podziękowała Konfederacji Lewiatan za przygotowanie raportu "Czego polski biznes oczekuje od UE". Jednym z głównych, płynących z niego wniosków, jest bardzo wysokie poparcie przedsiębiorców dla polskiej obecności w UE. 

 

W trakcie spotkania w Lewiatanie, Prezydent Gattaz podkreślił znaczenie wyborów jako wydarzenia, które zdecyduje o kształcie współpracy europejskiej w najbliższych latach. Ożywiona współpraca państw członkowskich, jego zdaniem, nie tylko stworzy szansę na przezwyciężenie dzisiejszych trudności, ale przede wszystkim na zachowanie pozycji Europy w globalnej rywalizacji gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami.  

 

 

 

 

Znaczenie zagadnień z dziedziny ochrony środowiska, ale również kwestii społecznych, potwierdziła Henryka Bochniarz, Prezydent Lewiatana. Jej zdaniem trendy widoczne na świecie, dostrzegalne są również w Polsce, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach badania Lewiatana, w którym polscy przedsiębiorcy określili priorytetowe ich zdaniem obszary działania dla Parlamentu Europejskiego nowej kadencji.

  

Do kwestii wyborów nawiązał również Marcus Breyer, dyrektor generalny Business Europe. Zaznaczył, że w walce o poparcie dla wartości ważnych dla wspólnoty europejskiej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, kluczowe jest wskazywanie wymiernych korzyści z członkostwa w UE. Im więcej tego typu działań, tym mniejsze będzie poparcie dla sił eurosceptycznych - podsumował.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI