Twitter

Miejsc pracy nie przynosi bocian, dochód narodowy nie wypada sroce spod ogona...

czwartek, 14 lutego 2013

Konferencja prasowa

W przedsiębiorstwach powstaje trzy czwarte produktu krajowego. Inwestycje firm są trzy razy większe niż samorządów. Przedsiębiorcy tworzą dwie trzecie miejsc pracy. To tylko niektóre dane z raportu PKPP Lewiatan, który zaprezentowaliśmy 14 lutego 2013 r. w Warszawie podczas konferencji prasowej "Przedsiębiorcy w Polsce". Raport pokazuje wkład przedsiębiorców w rozwój Polski i łącznie wykorzystano w nim ponad 30 tys. danych.

Choć lata 2012 i 2013 są bardzo trudne dla polskiej gospodarki, to jednak nadal się ona rozwija. To już 21 lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, a nasz dystans do bogatszych krajów Europy Zachodniej stale się zmniejsza. W 2003 roku PKB na głowę mieszkańca liczony według siły nabywczej wynosił poniżej 50 proc. średniej UE, a dziś jest to 66 proc. Trzy czwarte produktu krajowego powstaje w działach stricte gospodarczych - usługach, przemyśle, budownictwie, transporcie, rolnictwie. Tylko jedna czwarta w sferze budżetowej. Ta proporcja pokazuje, jak ogromne znaczenie dla dobrobytu Polaków ma działalność przedsiębiorców, w tym rolników.

Publikacji raportu towarzyszy kampania w telewizji, stacjach radiowych i prasie pod hasłami:

Miejsc pracy nie przynosi bocian.

Dochód narodowy nie wypada sroce spod ogona.

Inwestycje nie trafiają się jak ślepej kurze ziarno

Jej celem jest pokazanie Polakom jak ważną rolę odgrywają przedsiębiorcy w życiu gospodarczym Polski, w życiu każdego z nas. Nie jest to wciąż wiedza powszechna, dlatego uważamy, że należy ją upowszechniać. Tyle już lat funkcjonujemy w gospodarce wolnorynkowej, której biznes jest integralną częścią, że warto, by Polacy mieli świadomość, kto buduje naszą gospodarkę.

Więcej informacji o projekcie i raporty regionalne do pobrania: www.przedsiebiorcytworza.pl

Raport ogólnopolski  do pobrania

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI