Twitter

Oświadczenie dotyczące tzw. "afery WGI"

poniedziałek, 16 września 2013

W większości przekazów medialnych związanych z tzw. „aferą WGI” jestem wymieniana jako „członkini rady nadzorczej WGI”. To bardzo mylące,  naruszające moje dobre imię, określenie, ponieważ sugeruje, że zasiadałam w organie nadzorczym spółki, której działalność objęta została aktem oskarżenia i której członkowie zarządu znaleźli się na ławie oskarżonych. NIGDY NIE ZASIADAŁAM WE WŁADZACH SPÓŁKI, KTÓREJ KLIENCI UTRACILI OSZCZĘDNOŚCI. Tocząca się sprawa sądowa dotyczy spółki Warszawska Grupa Inwestycyjna Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Nigdy nie byłam związana z tym podmiotem. 

Po raz kolejny wyjaśniam, że w ramach grupy WGI istniało kilka spółek. Jedną z nich była wspomniana powyżej Warszawska Grupa Inwestycyjna Dom Maklerski Spółka Akcyjna.

Odrębnym  podmiotem, z odrębną radą nadzorczą, była spółka WGI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, która z uwagi na przedłużający się proces uzyskania licencji ostatecznie w praktyce nigdy nie podjęła działalności. BYŁAM CZŁONKINIĄ RADY NADZORCZEJ WŁAŚNIE TEJ SPÓŁKI. Można to bez trudu sprawdzić korzystając z powszechnie dostępnego Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym sugerowanie, że miałam jakikolwiek związek tzw. „aferą WGI”  jest rażącym naruszeniem mojego dobrego imienia.

Co jakiś czas muszę odpowiadać na bezzasadne oskarżenia powtarzane przez media, co czyni mnie w całej sprawie osobą pokrzywdzoną.  Kilka lat temu po jednej  z oszczerczych publikacji, w której sugerowano mój związek z tzw. „aferą WGI”, zdecydowałam się na wystąpienie na drogę sądową, by doprowadzić do zaprzestania ciągłych naruszeń dobrego imienia i szerzenia oczywistej nieprawdy. Sprawa zakończyła się przyznaniem przez wydawcę, że w artykule opublikowano nieprawdziwe informacje.

W chwili obecnej, z uwagi na toczący się proces członków Zarządu WGI Dom Maklerski, z każdym dniem rośnie liczba wzmianek pojawiających się w mediach na temat mojego rzekomego związku ze sprawą. Po raz kolejny zmuszona więc jestem podejmować kroki chroniące moje dobre imię. Mam jednak nadzieję, że powyższe wyjaśnienia przyczynią się do zaprzestania rozpowszechniania oszczerczych informacji na mój temat.

Henryka Bochniarz

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI