Twitter

Pogłębiajmy integrację i likwidujmy bariery

poniedziałek, 4 lipca 2011

Pogłębiajmy integrację i likwidujmy bariery

4 lipca na konferencji prasowej w siedzibie PKPP Lewiatan w Warszawie Henryka Bochniarz przedstawiła dziennikarzom priorytety Lewiatana na czas polskiego przewodnictwa w radzie UE. – Przedstawiamy nasze priorytety, by wskazać, które z celów, o jakie będzie zabiegać polski rząd, są najważniejsze dla biznesu – wyjaśniała dziennikarzom. Stwierdziła też, że najważniejsze tezy programu rządowego na czas polskiej prezydencji pokrywają się z oczekiwaniami przedsiębiorców.

Zarówno rząd, jak i przedsiębiorcy mówią zgodnie, przede wszystkim, o potrzebie pełnego wykorzystania możliwości, jakie stwarza jednolity rynek. - Aby wzmocnić gospodarkę Unii, państwa członkowskie nie mogą poprzestać na tworzeniu mechanizmów stabilizacyjnych, zabezpieczających strefę euro przed skutkami nierównowagi ekonomicznej. Konieczne jest pogłębianie integracji gospodarczej i likwidacja barier na jednolitym rynku. To właśnie w nim tkwi wielki potencjał rozwojowy Unii – przekonywała prezydent Konfederacji.

Oprócz rynku wewnętrznego, priorytety biznesu na czas polskiej prezydencji w radzie UE dotyczą też: bezpieczeństwa energetycznego, rynku pracy oraz budżetu UE po 2013 roku w kontekście polityki spójności.

Więcej o priorytetach biznesu

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI