Twitter

Europo obudź się. Biznes czeka na decyzje

poniedziałek, 30 września 2013

Henryka Bochniarz i Jerzy Buzek, gala zamknięcia EFNI 2013, 27 września 2013

Zakończyło  się III Europejskie Forum Nowych Idei. Ponad tysiąc osób z kilkunastu krajów świata, w tym wybitni ekonomiści, liderzy biznesu i naukowcy, zastanawiało się przez trzy dni, jak wyleczyć Stary Kontynent, co zrobić, żeby przezwyciężyć kryzys. Przyjęliśmy Deklarację Sopocką.

Europejskie Forum Nowych Idei w tym roku zbliżyło się do kształtu, o jakim marzymy. Twórcze debaty, różnorodne w formie, pomiędzy ludźmi o różnych poglądach, z różnych środowisk i kontynentów - to jest to, o co nam chodziło. Byli inspirujący mówcy, były idee świeże i odkrywcze i już znane, ale w nowych kontekstach.  Czy znaleźliśmy odpowiedź na tytułowe pytanie Forum? Nie w tym sensie, że mamy prostą, jednoznaczną receptę. Z naszych dyskusji wynika bowiem, że z obecnym kryzysem trzeba sobie radzić stosując zarówno metody radykalne, jak i subtelne. I nie zaprzestając dyskusji, zabrać się do pracy. Jak najprędzej.

Do odważnego działania wezwał Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen SA. - Nadmierne regulacje skrępowały europejski biznes i obniżyły konkurencyjność firm na Starym Kontynencie. Receptą na stagnację powinno stać się przede wszystkim poszukiwanie innowacji  i odblokowanie potencjału, szczególnie młodego pokolenia - stwierdził.

Na wielką rolę Internetu i nowych technologii wskazywał Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA. Jego zdaniem bardzo trudno opisywać dojrzewający organizm, którym jest Internet. Szczególnie, że zmienia się w dynamiczny, często nieprzewidywalny sposób. Aby uchwycić ten fenomen i jego konsekwencje potrzeba szerszego spojrzenia nie tylko np. na media społecznościowe, ale relacje międzyludzkie w ogólności. -  Dlatego podczas sesji plenarnej „Nowe technologie, a demokracja, społeczeństwo i rynek" udało nam się wspólnie ze znakomitymi gośćmi poruszyć wiele problemów, których konsekwencje będziemy odczuwać w przyszłości nie tylko jako jednostka, ale też całe społeczeństwo - dodał.

- Żeby być razem, Europa potrzebuje nowego entuzjazmu, energii do działania i jedności. Historia nauczyła nas, że problemy łatwiej jest rozwiązywać w większej grupie połączonej wspólnym celem. Warto więc wykorzystać siłę różnorodności wszystkich państw tworzących zjednoczoną Europę. Ideałem byłoby połączenie niezliczonych odmienności w jedną wspólną ideę. Projektując nowe rozwiązania bezwzględnie trzeba jednak pamiętać o przyszłości. Dobre idee i pomysły nie mogą mieć bowiem „terminu przydatności", ale powinny być ponadczasowe - powiedział Andrzej Koźmiński, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska.

W przyjętej wieczorem Deklaracji Sopockiej napisaliśmy, że wzbudzenie europejskiej solidarności rekonstrukcja europejskiego modelu gospodarczego i społecznego, sprostanie wyzwaniom  demograficznym  i powtórne wejście na ścieżkę wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki europejskiej, wymaga żmudnej pracy. Musimy być w tym razem. Przyszłość kolejnych pokoleń Europejczyków jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Musi być ona oparta na wartościach budujących europejską tożsamość - otwartości, tolerancji, szacunku, pracy, solidarności, współpracy i dialogu.

Właśnie tożsamości i przyszłości Europy poświęcony był wykład profesora Zygmunta Baumana, wygłoszony przez niego na zakończenie Europejskiego Forum Nowych Idei.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI